มิสไซง่อน

www.novaopera.org
อันดับที่ 2 มิสไซง่อน ที่ได้นำเข้ามาแสดงในประเทศไทยและได้รับความนิยมมากในขณะนั้นซึ่งเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทย และได้แสดงถึง 90 รอบซึ่งเป็นระยะเวลาที่หายากมากสำหรับละครเวที 1 เรื่องจะแสดงได้มากขนาดนี้